שירותי אחסון משותפים

Shared web hosting service. אילו הם שרותי אחסון, כאשר האתרים המצויים על גבי שרתים אלה מאוחסנים במשותף עם אתרים נוספים.

שרתי אחסון משותפים מאכסנים בין מאות אלף למאות אלפי אתרים.

כלל האתרים המאוחסנים על גבי שרת האחסון המשותף משתמשים באותם המשאבים הקיימים בשרת, כדוגמת, זיכרון RAM, מעבד CPU, אך ניצולת המשאבים המשותפת אינה פוגעת באתר כזה או אחר.

המאפיינים המתאפשרים עם סוג זה של שירות בדרך כלל יהיו נרחבים מאוד.

שירות זה יכול להיות משותף עם שירותי אחסון מסוג רסיילר.

התקנה בלחיצה אחת!