Livedns

לבטח שאלת עצמכם מהו DNS ?

הוא ארגון אשר נוסד בשנת 1992 על מנת לספק מנהיגות בסטנדרטים הקשורים לאינטרנט, חינוך, ומדיניות בינלאומי, ללא כוונת רווחהמאמר הבא, יפרוט בפניכם מהו המונח DNS ולמה הוא משמש ?!

DNS הינו שרת אינטרנטי שתפקידו הוא לתרגם את שם הדומיין (http://www.up.co.il ) לכתובת IP (למשל, 192.165.55.22). אילולא היו שרתים המבצעים את פעולות ההמרה האלה, היה הצורך להיכנס לאתרי אינטרנט באמצעות הקלדת מספרים בלבד. לא הליך שפוי למדי.

LIVEDNS, משמעות הדבר, ששרת ה DNS חי, פעיל ומבצע המרת כתובות url.

ה DNS מבצע המרה אוטומטית בדפדפן הגלישה עצמו בהליך הקלדת ה URL ותרגומו לכתובת ה IP של השרת עליו יושב האתר אליו נרצה לגלוש.

ניתן לדמות את שרת ה DNS לספר טלפונים עב קרס אשר מאחסן רשימה של מיליוני כתובות IP של אתרים מכל העולם. הקלדת שם האתר (URL) מתורגם בפעולה אחורית ובלתי נראית ע"י הגולש לכתובת IP של השרת ולהצגת האתר.

שרתי ה DNS עובדים בצורה מקבילית והם בעלי רמות שונות בהיררכיה. במידה ושרת DNS אחד, אינו יודע לתרגם את כתובת ה URL שהוזנה לו, הוא יעביר את בקשת התרגום לשרת מקביל ובעל היררכיה גבוהה משלו לצורך התרגום המבוקש, עד שכתובת ה IP הנכונה מתקבלת.

בתחילת שנות ה 80 של המאה העשרים, כאשר עולם האינטרנט הראה את ניצניו, קם שרת ה DNS הראשון. שרת זה עבד עם פרוטוקולי IETF ב RFC882 ו RFC883, אשר נזדקקו לתיקון משמעותי בערוב הימים מאחר והיו ברמת אבטחה נמוכה יחסית.

איגוד האינטרנט העולמי (ICANN) אשר נוסד בשנת 1998, הינו הארגון העולמי אשר מנהל את הקשר שבין שרתי ה DNS לבין כתובות ה IP בכל העולם.

התקנה בלחיצה אחת!