אחסון אתרים

על מנת לפשט את המונח "אחסון אתרים", נדמה את אתר האינטרנט כקובץ או תוכנה מסויימת במחשבכם האישי. על מנת לפתוח קובץ זה, עליו להימצא פיזית על גבי המחשב. במידה והמחשב כבוי או חלילה הקובץ נמחק או נפגם, לא ניתן יהיה לראותו. כך גם אתרי אינטרנט.

אתרי אינטרנט מאוחסנים על גבי שרתים. מדובר במחשבים מרוחקים המשמשים לאחסון אתרים מקצועיים. הגדרות השרתים הינן נוקשות ומסובכות למדי. מדובר במחשבים חזקים ואמינים הרבה יותר מאשר מחשבכם הביתי. במידה ושרת אחסון "נופל", נופלים בעקבותיו גם האתרים המאוחסנים בו וכתוצאה מכך, לא תהיה אליהם גישה כלל. לכן, נבנו שרתי האחסון בטכנולוגיה מתקדמת וקיימים להם שרתי גיבוי נוספים אשר יכנסו לפעולה אם וכאשר השרת הראשי יושבת.

אחסון אתרים הינו שם כיסוי לסוגי האחסון. ישנם שרתים ייעודיים, גיבוי שרתים, אירוח אתרים, אחסון בענן ועוד.

התקנה בלחיצה אחת!