Hosted Exchange

מאפשר שרידות מירבית, גמישות מקסימלית במשאבים וחסכון משמעותי בעלויות.

השירות מאפשר ללקוחות חיבוריות דוא"ל מלאה, סנכרון ושיתוף במשימות, יומנים, קבצים ועוד, בין כל משתמשי הארגון, בין כל מחשבי הארגון, אישיים, טלפונים סלולריים – והכל ללא צורך בהתקנת שרתים או תוכנות אצל הלקוח.

הפתרון מעלה את היכולת להיות מחובר לדואר הארגוני וליומן ולאנשי הקשר שלך בכל זמן ומכל מקום ללא צרוך בסנכרונם ידנית ובהתחברויות מסורבלות למשרד או לבית.

אבטחת מידע המערכת מעודכנת עפ"י תקן אבטחה מחמיר וניתן לספק חתימה אלקטרונית מעבר לכך הגנה מפני וירוסים ודואר זבל מגולמת היטב בשירות. השירות גם מגובה.

חסכון ללא צורך בשרתים במשרד או בשום מקום, השירות יחסך לך את עלויות החומרה, התוכנה, התחזוקה ואף את החשמל ומיזוג הדרושים היום לכך, המחיר הינו פר תיבה, ניתן לרכוש תיבה סטנדרטית הכוללת את כל מרכיבי השירות וכן תיבה בסיסית במחיר נמוך מאד. ניתן לשלב באותו ארגון גם תיבות סטנדרטיות וגם בסיסיות. השירות משלתם לארגונים של עד 100 עובדים ואף יותר.

התקנה בלחיצה אחת!